Analemma Zonnewijzers

Analemma Zonnewijzers

Projectfoto's

retrograde zonnewijzer
retrograde zonnewijzer

Retrograde zonnewijzer

In de bijbel wordt gesproken over een zonnewijzer die op haar schreden terugtreedt. De zon beweegt van oost naar west aan de hemel. Echter de schaduw beweegt voor gedeelten van de dag van west naar oost maar ook van oost naar west?? Dus heen en terug op dezelfde dag?? Het kan met de retrograde zonnewijzer.

Citaat uit de Bijbel (2 Koningen 20)

Jesaja had gezegd: De Heer zal u een teken geven. U mag kiezen: zal de schaduw op de zonnewijzer tien treden verder schuiven of tien treden teruggaan?”  Hizkia had gezegd: “Het is gemakkelijk voor de schaduw om tien treden verder te schuiven. Nee, de schaduw moet weer tien treden teruggaan.”  Toen bad de profeet Jesaja tot de Heer. En de Heer liet de schaduw op de zonnewijzer van koning Achaz weer tien treden teruggaan.

De schaduw treedt terug op haar schreden

Met het terugbewegen van de schaduw wordt de voorspelling van Jesaja kracht bij gezet. Met deze beweging van de schaduw wordt bedoeld dat de schaduw op de zonnewijzer voor een groot gedeelte van de dag bijvoorbeeld met de klok mee draait maar voor een deel van de dag ook tegen de klok in draait. De schaduw loopt als het ware terug. Dit fenomeen doet zich voor in speciale situaties die worden toegepast bij de retrograde zonnewijzer. Drs. ir. H.J. Hollander maakte een tweetal zonnewijzers voor Pastoor Van Lent waarop dit fenomeen zichtbaar wordt. In de zomermaanden ziet u dat de schaduw plotseling terug gaat lopen. Een meer gedetailleerde uitleg van dit verschijnsel vindt u bij de gebruiksaanwijzingen op deze site.